KONTAKT

Najviši standardi kvaliteta u proizvodnji sredstava za higijenu, dezinfekcionih sredstava i trgovine hemikalijama.

LOKACIJA PROIZVODNJA

Autoput za Zagreb 38c
11070 Novi Beograd

LOKACIJA MANAGEMENT

Generala Mihajla Nedeljkovića br 105
11070 Novi Beograd

Kontaktirajte Nas